bangkok1x1.com [bangkok1x1.com] [Service hotels] [ mobile | english | ไทย | deutsch | french | svenska | русский | 中 文 | 日 本 ]
map
Hotel pckg-japan
Say Hi Japan 5D3NLocation:Tour - Japan
Hotel category:
Traveler ratings
Summary of reviews :
-/-
Room :
-/-
Facilities :
-/-
Service :  
-/-
Location :
-/-
Hotel service

SAY HI JAPAN… เที่ยวญี่ปุ่นกับแพคเกจสุดคุ้ม!!! ราคาสบายกระเป๋า พัก+กิ น+เที่ยว (5 วัน 3คืน)

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบชิลล์ๆๆ ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุซิโกะ...ยลเสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย...ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว...ช้อปปิ้งย่านดังตลาดชินจูกุ

>>> รายละเอียดและโปรแกรมทัวร์: (เที่ยวทัวร์วันแรก 1 วันเต็ม) <<<
• ทัวร์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / ตลาดชินจูกุ
• ที่พัก 5 วัน 3 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)
• อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ/ เที่ยง 1 มื้อ)
• ทัวร์ 1 วัน (เที่ยวตามแพ็คเกจในวันที่ 2 ของการเดินทาง)
• ฟรีเดย์ 2 วัน
• บริการรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน

>>> เงื่อนไขในการจองแพคเกจและการยกเลิก <<<
• สามารถจองทัวร์ได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
• ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
• เดินทางเฉพาะวันจันทร์ และ วันอังคาร เท่านั้น (หากเดินทางวันอื่น คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความตามเหมาะสม)
• แพคเกจนี้สามารถมอบให้คนอื่นใช้ได้ เป็นของขวัญ ของฝาก เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้
• กรุณาแจ้งก่อนใช้บริการล่วงหน้า 30 วัน หรือเพื่อความสะดวกของท่าน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ไม่มีค่ายกเลิก
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• งดเว้นใช้บริการวันที่ 10-16 เม.ย. และ 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ของทุกปี
• แพคเกจนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น คูปอง หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THB Currency: Enter arrival and departure dates
Arrival date / Check-in:
Departure date / Check-out:
Length of stay:
nights
adult / child's AGE:
Enter the AGE of the child:
Example, for a child 7 years old, enter: 7
Example for more than 1 child:
2 children aged 8 and 9 years, enter: 8,9

Please enter the children's AGE,
not the number of children.

child age 2-11.
This hotel has special rates for some markets. Please set your nationality:
Hotel room status: Tariff extra
bed
roomrate
Excl.Tax
roomrate
INCL.Tax
* more rooms/beds required to fit number of guests *
Payment options:
Your E-Mail only ONE email address!
Check-in NAME as written in passport
City / Zip
Nationality country of citizenship
Residence country of residence
Mobile phone optional, used for SMS*
Notes & requests
Terms & conditions
Other hotels nearby Say Hi Japan 5D3N
Hotel pictures and facilities
[ - ] Text Size [ + ]

ของขวัญตรุษจีนและวันวาเลนไทน์
เปิดจอง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.
 • • จำนวนจำกัด เฉพาะวันนี้เท่านั้น เพราะเป็นโปรโมชั่นครบรอบ 20 ปี บริษัทเว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ท่องเที่ยวญี่ปุ่นราคาเพื่อโปรโมท
 • • แพคเกจราคาปกติ 13,333 บาท
 • • ค่าแพคเกจเพียง 8,888 บาท ต่อท่านเท่านั้น❗❗ (รับจอง 4 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ท่าน/สิทธิ์) จองไว้ก่อนระบุวันเดินทางภายหลังได้
 • • แพคเกจนี้เพื่อการโปรโมทฯ ราคาขาดทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและคัดเลือกตามเหมาะสมเท่านั้น
 • • แพคเกจนี้สามารถมอบให้คนอื่นใช้ได้ เป็นของขวัญ ของฝาก เปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้
เที่ยวญี่ปุ่น พัก+กิน+เที่ยว+ไกด์+รถรับส่งสนามบิน 5 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบชิลล์ๆๆ ชมวิวบรรยากาศทะเลสาบคาวากุชิโกะ
เสน่ห์ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แดนอาทิตย์อุทัย ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว...ช้อปปิ้งย่านดังชินจุกุ
 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - นาริตะ (ญี่ปุ่น)
23:00 ท่านลูกค้าออกเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ ไปลงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 
ผู้เดินทางทุกท่าน หลังลงจากเครื่องแล้ว ผ่าน ต.ม ญี่ปุ่นพร้อมรับสัมภาระ และพบเจ้าหน้าที่ ณ จุดนัดหมาย TERMINAL 2 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่รอรับไม่เกิน 09.30 เท่านั้น

หากมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดหมาย ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่มาพบเจ้าหน้าที่ ณ จุดนัดหมาย สนามบินนาริตะ TERMINAL 2 ตามเวลาที่กำหนดและไม่มีการโทรแจ้งก่อน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางพร้อมกรุ๊ป และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านได้ทุกกรณี
 
วันที่ 2
สนามบินนาริตะ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตลาดชินจุกุ - โรงแรม
09:00 ผู้เดินทาง พร้อมกันที่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 ผู้โดยสารขาเข้า คนขับรถรอรับ ณ จุดนัด
  นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง โดยประมาณ) นำาท่านชมความงามของ วิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายวิวภาพภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อนให้ทุกท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในมุมต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน JANPENESE SET
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นรู้จักไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำขึ้นสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันที่ทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ขึ้นชม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ) ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงาม และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมทั้งให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ที่แห่งนี้้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกันต่อ
  ถึงเวลาสำหรับการช้อปปิ้้ง นำท่านเข้าสู่ย่านดัง ชินจุกุ เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโตเกียว เนื่องจากเป็นที่ตั้้งของสถานีชินจูกุ สถานีใหญ่และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย อีกทั้้งยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรพสินค้าชั้้นนำมากมาย อาทิ MaruiMarui, Iseten, Daimaru, Big Camera, ร้านรองเท้ากีฬา, โทรศัพท์มือถือ, ร้านเกมส์, ร้านคอมพิวเตอร์ หรือร้านขายยา ที่จะมีเครื่องสำอางค์ยี่ห้อญี่ปุ่นวางขายมากมาย เช่น Shiseido, Kose ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้้งสินค้ามากมาย ที่นี่มีสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้้อผ้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ รวมไปถึง DVD และร้านอาหารหลากหลายประเภท
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
20:00 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่ 3 และวันที่ 4
อิสระช้อปปิ้ง หรือชมเมืองตามอัธยาศัย ไม่มีรถบริการ // ไม่มีไกด์บริการ // ไม่มีอาหารกลางวันและอาหารเย็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับวันนี้อิสระให้ทุกท่านได้ชมเมือง หรือช้อปปิ้้ง ตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเอง
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารค่ำ)
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่ 5
สนามบินนาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Check Out จากที่พัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่ำ เดินทางสู่สนามบินนาริตะ โดยรถ Shuttle Bus ของโรงแรม ไม่มีไกด์บริการ
 
รถ Shuttle Bus รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก สู่ สนามบินนาริตะ ต้องทำการจองล่วงหน้า โดยคำนึงถึงไฟล์บินขากลับขอท่าน !!!
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือ งดรายการ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน
หมายเหตุ:
 • • ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขอผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกินกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด, หยุดงาน, การก่อจลาจล
 • • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • • ในกรณีที่สถานที่เที่ยวบางแห่งในโปรแกรม ปิดทำการหรือปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้เข้าชม หรือมีผู้เข้าชมแออัดจนไม่สามารถเข้าชมได้ ทางทัวร์จะขอเปลี่ยนแปลงบางรายการขึ้นอยู่กับเหตุผลดังที่กล่าวแล้วนั้น โดยจะหาสถานที่ท่องเที่ยวทดแทนให้ท่าน ทั้งนี้ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้
*** ในกรณีที่ท่าน มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ ท่านได้ทำการจองไว้กับบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋ว ***
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และ การยกเลิก:
 • กรุณาศึกษารายละเอียด 5 ข้อนี้ เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • • สามารถจองทัวร์ได้ตั่งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • • เดินทางเฉพาะวันจันทร์ และ วันอังคาร เท่านั้น (พักตรง เสาร์-อาทิตย์ ชาร์ต 500/ท่าน/คืน)
 • • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ไม่มีค่ายกเลิก
 • • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้

 

goto top
[bangkok1x1.com] [Service hotels] [Say Hi Japan 5D3N ] powered by R24.org
US18.206.13.39